Lipová ratolest 2015

Ve dnech 22. – 24. 9. 2015 se konala v Plzni soutěž mladých zahradníků v prostoru mezi ulicemi Na Chmelnicích a Nad ZOO u Lochotínského pavilonku, kterou vyhlašuje Svaz zakládání a údržby zeleně. Soutěžilo 10 čtyřčlenných družstev z celé České republiky. Součástí soutěžního úkolu bylo vybudování stezky z mechanicky zpevněného kameniva, položení divoké kamenné dlažby, osazení parkové lavičky, osazení kovového obrubníku, založení vegetačních nosných vrstev pro záhon a kobercový trávník, vysazení vzrostlého listnatého stromu, vysazení vzrostlého listnatého keře, vysazení okrasného záhonu včetně keřů do skupin a založení parkového trávníku pokládkou travních koberců.       Naše škola se zúčastnila této soutěže poprvé, a tak žáci v sestavě Anna Gahlertová, Jiří Hampl, Josef Chmelík a Daniel Raiman především sbírali cenné zkušenosti. Soutěž byla velice náročná, naše soutěžící družstvo úžasně spolupracovalo a navzájem si pomáhalo. Žáci získali cenné zkušenosti do dalších ročníků soutěže.