LIPOVÁ RATOLEST 2021

Další velký úspěch žáků naší školy, tentokrát o to cennější, že se na něm podílely jak zahradnické, tak i stavební obory.

Ve dnech 21. – 23. 9. 2021 se konal v Krnově 12. ročník soutěže pro žáky středních škol jako součást Landscape festivalu.

Tuto výjimečnou akci pořádá  již od roku 2008 „Svaz zakládání a údržby zeleně“, společně s partnerskými městy v celé České republice. Soutěž je v Evropě zcela ojedinělá v tom, že se jako jediná profesní soutěž pro obor realizace zahradních a krajinářských úprav koná v reálném prostředí a jejím výsledkem je vždy ucelená plocha, která obohatí zeleň partnerského města

Letošního ročníku se zúčastnilo 10 tříčlenných družstev. 8 týmů bylo z řad žáků zahradnických škol z celé republiky s pedagogickým doprovodem a další 2 týmy doplnili členové Sekce mladých zahradníků. Naši školu reprezentovali zahradníci Petr Kabát (3CZ) a Daniel Marek (2NSZ), doplněni o zedníka Václava Peroutku (3ZA) a pedagogy Štěpánku Hejkalovou a Miloše Barka.

Tématem letošního ročníku byla úprava „v parku Kostelec“, která zahrnovala terénní úpravy, osázení trvalkového záhonu, zasazení keřů, osazení mobiliáře  lavičky, vyhotovení části bosé stezky – povrch a obruba, pokrytí části nově vzniklé terénní vlny travním kobercem.  Žáci intenzivně pracovali tři dny i za nepříznivých klimatických podmínek. Tato soutěž je pro žáky středních škol pro jejich další profesní rozvoj velkým přínosem, protože se zde naučí orientovat v předem zadaných úkolech – projektech, které poté musí sami zrealizovat.

Náš soutěžní tým v tomto ročníku získal poprvé zlatou medaili! Všem blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00