LIPOVÁ RATOLEST – SOUTĚŽ MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ

Již 13. ročník této putovní soutěže, kterou organizuje Svaz zakládání a údržby zeleně, se pro letošní rok konal v Hodoníně. Konkrétně v lokalitě U červených domků, zasažené v minulém roce ničivým tornádem.

Tato soutěž je pro žáky velkým přínosem, protože se musí zorientovat v předem zadaných plánech a všechny úkoly sami zrealizovat.

Náplní letošní soutěže byla úprava prostranství v okolí bytových domů. V rámci soutěže měla jednotlivá družstva vysadit živý plot, zasadit strom, větší keř a popínavé dřeviny. Dále provést pokládku květinového a travního koberce. Založit trvalkový záhon, doplněný cibulovinami a vytvořit zpevněnou plochu pro osazení mobiliáře lavičky. I za velmi nepříznivých klimatických podmínek žáci na realizaci intenzivně pracovali dlouhé tři dny.

Letošní soutěže se zúčastnilo 10 družstev z celé České republiky. Naší školu zde reprezentovaly dva týmy. První tým „Jarov I“ ve složení: Filip Havelka 3CZ, Adam Štaud 3CZ, Lucie Švarcová 2CZ a Lucie Zrcková 2CZ. Druhý tým „Jarov II“ ve složení: Kateřina Andrlíková 2CZ, Sebastian Hloušek 2CZ, Matěj Louženský 3CZ a Michaela Opluštilová 2CZ. Na přípravu obou týmů dohlíželi a na soutěž naše žáky doprovázeli Štěpánka Hejkalová a Jan Papež.

Oba naše týmy zde získali bronzovou medaili, což je velkým úspěchem, protože všichni žáci se této soutěže zúčastnili poprvé.

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.