MACHŘI ROKU 2019

Naše škola se v úterý 17. 9. 2019 zúčastnila soutěžní přehlídky nazvané „Machři roku 2019“. Akce se konala na Palackého náměstí a v přilehlých Zítkových sadech.

Jedná se o projekt celostátního setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství a představení jednotlivých řemesel veřejnosti.

Letos naší školu v soutěži zastupovali dva vybrané obory vzdělání – strojní mechanik a truhlář. Školu reprezentovali za obor strojní mechanik žáci třetího ročníku – David Rajnyš a Ladislav Geiger za pedagogického doprovodu pana Bc. Petra Veselého. Za obor truhlář žáci – František Plášil a Tomáš Zámečník za pedagogického doprovodu pana Vlastimila Svatoše.

Soutěž truhlářů i strojních mechaniků byla zaměřena na přesnost a preciznost zpracování zadaného výrobku. Nikdo ze soutěžících družstev neznal dopředu zadání soutěžních úkolů. Náročnost soutěž nebyla jen v nutnosti zhotovit daný výrobek co nejpřesněji, ale i v dosti omezeném čase pro jeho výrobu. Přes všechnu snahu žáků, se nám nepodařilo v soutěži získat přední příčky. Dobře víme, že na tyto soutěže se musíme připravit nejen po profesní stránce, ale i po stránce sebeovládání a tak překonat vzniklou nervozitu z konkurenčního prostředí a časové tísně. A právě v této oblasti máme ještě co zlepšovat.

V rámci celé akce měly zúčastněné školy možnost prezentovat i své další obory. Naše škola si pro tuto příležitost vybrala obor „sklenář“, který učíme jako jediná škola v republice. Zde žáci předváděli, jak se sklo řeže do nepravidelných tvarů a vsazuje do rámů. Na stejném stanovišti vyráběli žáci oboru „klempíř“ plechové píšťalky, které jsou v oblibě hlavně u žáků základních škol.

Sousední stánek obsadili naši zahradníci a floristé. Prezentovali zde svůj obor a aranžováním květin a plodů na podzimní téma.

Všem účastníkům děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

MACHŘI ROKU 2019