Malířská návštěva z Finska

Na začátku celé akce byl nenápadný e-mail, který přišel na naši školu z agentury, která pro cizince zajišťuje pobyty u nás. Dotazovali se, zda máme zájem o návštěvu studentů malířského oboru z Finska. Z pohledu českého malíře je Finsko spíše exotická země, a tak nás přepadla zvědavost. Návštěva byla domluvena na 22.3. 2004.
Program jsme vytvořili tak, aby byla možnost vidět z naší práce co nejvíce. Nejprve studenty a pedagogy přivítal zástupce ředitele pan Kolář, a potom jsme je provedli celým učilištěm, aby viděli naše možnosti a zázemí. Dále už byla exkurze zaměřená na malířský obor. Začali jsme v teoretickém vyučování. Naši žáci byli velmi zvědaví, zvláště proto, že ve skupině 22. studentů byla polovina dívek, což je u nás neobvyklé. První rozdíl mezi žáky byl patrný ihned. Všichni Finové uměli velmi dobře anglicky a tím vznikla počáteční jazyková bariera. V této oblasti máme co dohánět.
Dále jsme navštívili praktické vyučování, kde naši žáci nacvičovali různé malířské techniky. Když viděli finští studenti válečkování nebo linkování, byly u vytržení. Nic podobného ještě nikdy neviděli. Na závěr exkurze se též představili zástupci českého malířského cechu, cechmistr pan Svoboda a gen. sekretář pan Žatečka.
Ve 14:00 byla celá akce zakončena závěrečnou besedou. Bylo příjemné slyšet, že to, co u nás viděli, je velmi mile překvapilo. Přiznávali, že měli o našem učňovském školství i o naší zemi velmi zkreslené informace. Shodli jsme se na tom, že isolace východu a západu Evropy v minulost napáchala škody, které budeme dlouho odstraňovat. Velmi důležitá je vzájemná informovanost. Finští studenti nám též ve školní publikaci ukázali svoji práci . Bylo by dobré se jejich techniky též naučit a oni by se rádi učili od nás.