MALÍŘSKÁ SOLLERTIA 2019

Dne 24. 4. 2019 naše škola pořádala malířskou soutěž Sollertia 2019, kterou každý rok vyhlašuje Hl. m. Praha. Soutěž byla pro žáky malířského oboru z pražských škol – Střední odborná škola Jarov a Akademie řemesel Zelený pruh; žádná další škola v Praze totiž tento učební obor neučí. Každá škola vyslala do soutěže dva žáky. Úkolem žáků bylo vytvořit předem zadané dílo – šablona, tapetový váleček, linka, lepená lišta, dekorativní beton. Zároveň měli porovnat své umění s odborným učitelem a členem Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Bc. Janem Zemanem. Našemu týmu ve složení Lukáš Tichý a Kamila Bresťáková pod vedením učitele odborného výcviku Petra Květoně se podařilo v této soutěži dosáhnout krásného úspěchu – Lukáš Tichý obsadil první místo a Kamila Bresťáková druhé místo. Opakovaně tak dokázali, že výuka v naší škole je na opravdu bezkonkurenčně velmi vysoké úrovni! Všem gratulujeme a za skvělou reprezentaci naší školy moc DĚKUJEME.
Hlavní vyhlášení vítězů Sollertia 2019 a předání odměn vítězům proběhne 22. 5. 2019 v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

SOLLERTIA MALÍŘI SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00