MALOVÁNÍ NA MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY V PRAZE

Již na začátku školního roku dostala naše škola možnost prezentovat dovednosti žáků. Jednalo se o prestižní zakázku na dokončovací práce v prostorách jídelny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Na těchto úpravách spolupracovali žáci oboru zedník pod vedením UOV Miloše Barka a následně  i malíři-lakýrníci druhého a třetího ročníku pod vedením UOV Petra Květoně.

Jednalo se o celkovou výmalbu těchto prostor včetně přípravy podkladu, odstranění starých omítek, penetrování, stěrkování a broušení. Konečná malba byla zvolena v bílém a šedém odstínu, tak aby ladila s vybavením jídelny. Následovala obnova nátěrů dveří a zárubní, kde byla zvolena varianta bílého odstínu.

Závěrem žáci zahradnických  oborů doplnili prostor o květinovou výzdobu.

Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 1. 10. 2019 za účasti ministra školství Ing. Roberta Plagy, Ph.D a dalších zástupců ministerstva.

Naši žáci si zaslouží velkou pochvalu, po celou dobu realizace této zakázky vzorně svým vystupováním reprezentovali školu, dbali na pořádek a čistotu na pracovišti a svou práci odvedli ve vysoké kvalitě.

MALOVÁNÍ NA MŠMT V PRAZE

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00