METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA PRO SOŠ JAROV

Naše škola dostala jedinečnou možnost pozvat na přednášky odborníky a pedagogy z Metropolitní univerzity Praha.

Dvě přednášky se uskutečnily v pátek 11. 11. 2022. První z nich byla věnována Válečnému zpravodajství, v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Přednášející, PhDr. Jiří Závozda, s našimi žáky diskutoval o práci zahraničních reportérů, kteří působí ve válečných konfliktech, jakým způsobem fungují dezinformace a propaganda. PhDr. Jiří Závozda pracoval jako zástupce šéfredaktora Lidových novin, později vedl reportérské oddělení Mladé fronty DNES. Od roku 2001 do srpna 2007 působil jako šéf zpravodajství Prima, později se vrátil do Lidových novin, kde byl šéfeditorem. Přednášku absolvovali žáci tříd 3. MSB a 3. DS v doprovodu své paní učitelky Občanské nauky, Ing. Karolíny Machové. Druhá přednáška byla věnována ekonomickému tématu Inflace – co je to inflace, jak vzniká a jak figuruje v samotném hospodářském cyklu. Posluchači se seznámili s tím, jaká je rozumná míra inflace a škodlivá míra, zda je možné se jí bránit, jaké nástroje používá centrální banka, kdy hrozí přehřátí ekonomiky a jak funguje inflace v otevřené ekonomice. Tomuto tématu se intenzivně věnuje doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc, která na toto téma diskutovala se žáky tříd 4.MSA a 2. NDP – oboru Podnikání, které doprovodila jejich učitelka ekonomických oborů, paní Ing. Milena Škorpilová.

Děkujeme oběma přednášejícím za zprostředkování těchto aktuálních témat, dále potom paní Mgr. Stanislavě Zahálkové z PR oddělení Metropolitní univerzity Praha a těšíme se na další setkání nad zajímavými tématy.