MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2019

Od pátku 14. června do neděle 16. června 2019 hostila naše škola 32. ročník národního kola soutěže „Mladý zahrádkář 2019“, v pořadí již potřetí u nás. Celá soutěž je tříkolová, první kolo pořádají ZO Českého zahrádkářského svazu nebo základní školy, 2. kolo organizují příslušná územní sdružení Českého zahrádkářského svazu a do „velkého pražského finále“ se probojovali ti nejlepší soutěžící kategorie „A“ – mladší žáci (4. – 6. třída ZŠ), kategorie „B“ – starší žáci (7. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a středoškoláci kategorie „C“ – junioři. Všichni soutěžící přijeli do Prahy již v pátek, v budově naší školy proběhla registrace a poté se již soutěžící ubytovali na našem domově mládeže, zbývající členové potom na Domově mládeže, SPŠ Na Třebešíně. Slavnostní zahájení proběhlo v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, za přítomnosti paní RNDr. Jany Plamínkové, zastupitelky hlavního města Prahy, MHMP, dále pana Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., zastupitele a radního hlavního města Prahy, pana Stanislava Kozlíka, předsedy Českého zahrádkářského svazu a v neposlední řadě paní Mgr. Vlasty Ambrožové, místopředsedkyně ČZS pro propagaci, tisk a práci s mládeží. Za naši školu přivítala účastníky Ing. Zuzana Švábenská. Soutěžící společně s doprovody využili možnost projít si Prahu s průvodci, kteří již na ně čekali na Mariánském náměstí. Po sobotní snídani a slavnostním zahájení ve velkém sále školy již nebránilo nic tomu, aby začalo celé soutěžní klání. Žáci kategorie „A“ a „B“ napsali vědomostní testy přímo ve velkém sále školy, středoškoláci se přesunuli do budovy školy teorie a testy psali samostatně. Každý testový sešit obsahoval 40 otázek, s možnostmi a), b), c) a d). V budově školy teorie probíhaly i poznávačky, které připravovaly Ing. Jitka Rosůlková a Ing. Lubica Vogalová, obě z odloučeného pracoviště školy – zahrada, celkem se jednalo o 40 položek, mezi nimiž byly polní plodiny, osivo, okrasné stromy a keře a jiné rostliny. Zatímco se žáci věnovali testům a poznávačkám, mohl si jejich doprovod projít naši botanickou zahradu, kde se jim průvodkyní stala naše žákyně Míša Babůrková, 2.CZ. Po společném obědě se účastníci rozdělili do několika skupin, největší skupina směřovala na výlet do Botanické zahrady hl. města Prahy v Troji, menší do Botanické zahrady PřF UK Na Slupi, kde aktuálně, stejně jako v Troji probíhala výstava kaktusů a sukulentů, někteří soutěžící využili horkého sobotního dne, kdy teplota šplhala až k 33 °C, k návštěvě aquaparku nebo procházce a mezitím se členové komise pilně věnovali hodnocení všech soutěžních testů, poznávaček a přípravě diplomů. Po večeři následovalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen a diplomů z rukou paní JUDr. Hany Kordové Marvanové, radní a členky Rady hl. města Prahy pro oblast sociální, politiky a zdravotnictví, Po vyhlášení výsledků soutěže se již někteří účastníci vydali domů, zbývající účastníci se na někdy velmi dlouhou cestu (Hodonín, Břeclav, Kroměříž, České Budějovice, Prostějov, Uherské Hradiště, Náchod aj.) vydali až po nedělní snídani. Velký dík za pomoc při organizaci celé akce patří Ing. Ivě Hofmanové a Ing. Naděždě Fúskové, žákům třídy 2.CZ – Míše Babůrkové a Martinovi Latowskému a Leošovi Krajňákovi, ze třídy 3.CZA (všichni žáci pomáhali ve svém volném čase, Leoš před ústní částí závěrečných zkoušek, které ho čekají ve čtvrtek, za což jim patří obrovské poděkování), Ing. Jitce Rosůlkové a Ing. Lubici Vogalové za přípravu poznávaček, dále Mgr. Milanu Veranovi za organizaci ubytování, panu Křivánkovi za technickou podporu na velkém sále školy, paní Haně Malíkové a Tomáši Kulhavému za část přípravy učeben ve škole teorie. Největší poděkování pak patří Ing. Zuzaně Švábenské, hlavní koordinátorce organizace soutěže za naší školu. Bylo nám ctí opět hostit tak úžasnou akci, jakou soutěž Mladý zahrádkář je a děkujeme za perfektní organizaci ze strany všech zástupců z Českého zahrádkářského svazu, kteří celou soutěž připravují a kteří se již dávno stali nejen našimi hosty, ale i přáteli.

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2019 SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00