MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU A ZAŘÍZENÍ

(kód: 36-005-H)

Autorizovaná osoba (AOs)Střední odborná škola Jarov, Učňovská 1, Praha 9
Autorizovaný zástupce AOsMgr. Zahradník Jiří, učitel odborného výcviku
Zařazení PKSkupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Místo konání výukySOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9
Forma výukyDenní
Způsob ukončeníOsvědčení
Hodinová dotaceKurz: 120 hodin (40 teorie+80h praxe) Za předpokladu splnění podmínky, doložení minimálně 80 hodin praxe absolované ve firmě v oboru rekvalifikace.
Zkouška: 10-14 hodin
Termín konáníškolní rok 2019 – 2020
Cena kurz a zkouška39 tis. Kč
Cena jen zkouška9 tis. Kč
Finanční úhradabankovním převodem na číslo účtu 15730081/0100 , do zprávy pro příjemce uvést křestní jméno, příjmení a název profesní kvalifikace hotově v pokladně školy
Instalatér - Škola Jarov

Chcete získat vyuční list?
Získané Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení je možné doplnit ke složení úplné profesní kvalifikace Osvědčením o profesní kvalifikaci Topenář a Osvědčením o profesní kvalifikaci Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, což umožní uchazeči se přihlásit na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a získat bez předchozího studia výuční list oboru Instalatér, kód 36-52-H/01 (písemná, praktická a ústní část závěrečné zkoušky).

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00