MONTÉR VODOVODŮ A KANALIZACÍ A OBSLUHA VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

(36 – 58 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru montér vodovodů a kanalizací se žáci naučí ručně i strojně opracovávat kovové i nekovové materiály, provádět údržbu strojního vodohospodářského zařízení, obsluhovat strojní zařízení používané na potrubářské práce, na úpravnách vody a čistírnách odpadních vod, provádět montážní práce na potrubí vodovodním i kanalizačním, vyměňovat armatury a části potrubí, vyhledávat a odstraňovat provozní poruchy na potrubí, provádět odečty vodoměrů a jejich výměnu, zhotovovat vodovodní i kanalizační přípojky, zajišťovat hygienické zabezpečení vody, provádět čištění kanalizačních stok, šachet a jímek, pracovat s technickou dokumentací, provádět kladení a montáž požárních vodovodů včetně osazení hydrantů, provádět montáž a demontáž armatur, měřících, regulačních a dalších zařízení. Provádět nastavení a regulace redukčních ventilů, nastavení a obsluhu technologických částí úpraven vody, nastavení a obsluhu technologických částí čistíren odpadních vod, nastavení a obsluhu technologických částí čerpacích stanic, vyhledávat a odstraňovat provozní poruchy na potrubí. Umí provádět obsluhu elektrických zařízení, které se využívá na vodovodních a kanalizačních sítích.

Součástí výuky základní svářečské kurzy, které nabízíme našim žákům zcela zdarma (skutečná cena těchto kurzů je 33.000 Kč). Jedná se o těchto pět metod: svařování plamenem, elektrickým obloukem, polyfúzní svařování plastů, svařování plastů natupo horkým tělesem, pájení mědi naměkko/natvrdo a lisování tvarovek (měď, nerez).

Svářečská škola zároveň umožňuje manuálně zručným žákům absolvovat evropské i mezinárodní zkoušky, tedy zkoušky ve svařování nejvyšší, za zvýhodněných cenových podmínek.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění jako montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium, a najít uplatnění také jako vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí, vodárenský technik úpravy vody, vodárenský technik čištění odpadních vod, vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod, vodárenský technik dispečer.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Montér vodovodů a kanalizací

INSTALATÉŘI OPĚT VÍTĚZÍ

Pod záštitou Cechu instalatérů ČR každoročně probíhá…

MÁME NEJLEPŠÍ INSTALATÉRY V REPUBLICE!

V rámci přehlídky pražských středních škol „Schola…

SOUTĚŽ INSTALATÉRŮ – LITOMĚŘICE

Dne 5.4 - 6. 4. 2017 se konalo regionální kolo soutěže instalatérů…

INSTALATÉRSKÝ ÚSPĚCH

Dne 14. 2. 2017 se konalo v naší škole krajské kolo soutěže…

CELOREPUBLIKOVÉ FINÁLE INSTALATÉRŮ

Ve dnech 24. 11. až 25. 11. 2016 se konalo v rámci výstavy…

INSTALATÉŘI V BUDĚJOVICÍCH

      Našim žákům přeji hodně štěstí v celostátním…
Škola Jarov - Abeceda řemeslníka
Škola Jarov - Učeň instalatérem

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – ČERTOUSY

Dne 28.11. 2018 se zúčastnili žáci třídy 1I exkurze do…

Soutěž v rámci výstavy „SCHOLA PRAGENSIS“

  Celorepublikové finále soutěže žáků oboru instalatér…

JARMARK ŘEMESEL

Tak jako každoročně, i letos jsme se zúčastnili akce „Jarmark…

EXKURZE NA TÉMA ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Dne 6.11.2018 navštívili žáci 2AZ, 2CMP a několik žáků…

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00