MONTÉR VODOVODŮ A KANALIZACÍ A OBSLUHA VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

(36 – 58 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

V učebním oboru montér vodovodů a kanalizací se žáci naučí ručně i strojně opracovávat kovové i nekovové materiály, provádět údržbu strojního vodohospodářského zařízení, obsluhovat strojní zařízení používané na potrubářské práce, na úpravnách vody a čistírnách odpadních vod, provádět montážní práce na potrubí vodovodním i kanalizačním, vyměňovat armatury a části potrubí, vyhledávat a odstraňovat provozní poruchy na potrubí, provádět odečty vodoměrů a jejich výměnu, zhotovovat vodovodní i kanalizační přípojky, zajišťovat hygienické zabezpečení vody, provádět čištění kanalizačních stok, šachet a jímek, pracovat s technickou dokumentací, provádět kladení a montáž požárních vodovodů včetně osazení hydrantů, provádět montáž a demontáž armatur, měřících, regulačních a dalších zařízení. Provádět nastavení a regulace redukčních ventilů, nastavení a obsluhu technologických částí úpraven vody, nastavení a obsluhu technologických částí čistíren odpadních vod, nastavení a obsluhu technologických částí čerpacích stanic, vyhledávat a odstraňovat provozní poruchy na potrubí. Umí provádět obsluhu elektrických zařízení, které se využívá na vodovodních a kanalizačních sítích.

Součástí výuky základní svářečské kurzy, které nabízíme našim žákům zcela zdarma (skutečná cena těchto kurzů je 33.000 Kč). Jedná se o těchto pět metod: svařování plamenem, elektrickým obloukem, polyfúzní svařování plastů, svařování plastů natupo horkým tělesem, pájení mědi naměkko/natvrdo a lisování tvarovek (měď, nerez).

Svářečská škola zároveň umožňuje manuálně zručným žákům absolvovat evropské i mezinárodní zkoušky, tedy zkoušky ve svařování nejvyšší, za zvýhodněných cenových podmínek.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění jako montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium, a najít uplatnění také jako vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí, vodárenský technik úpravy vody, vodárenský technik čištění odpadních vod, vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod, vodárenský technik dispečer.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Montér vodovodů a kanalizací

Instalatéři v Litoměřicích

      Za výbornou reprezentaci naší školy jim děkujeme…

Úspěch instalatérů

 

Instalatéři v Brně

      Blahopřejeme a děkujeme za pracovní nasazení…

ŘEMESLO DĚTEM 2018

Naše škola se dne 22. 9. 2018 podílela na soutěžní akci…

EXKURZE VE FIRMĚ BOSCH TERMOTECHNIKA

Naši žáci oboru Instalatér se zúčastnili odborné prezentace…

O křišťálovou kouli SYSTHERM

V letošním školním roce se v Sušici ve dnech 9.5.2018…

INSTALATÉŘI OPĚT VYHRÁLI

Další regionální kolo soutěže instalatérů pod záštitou…

DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH SVÁŘEČŮ

Dalšího velkého úspěchu dosáhli naši žáci oboru zámečník…

VELKÝ ÚSPĚCH SVÁŘEČŮ

Vyhráli jsme mistrovství republiky Famózní úspěch…

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00