NA TÝDEN VYSOKOŠKOLÁKEM

Ve dnech 20. – 24. února 2017 jsem se zúčastnil projektu Na týden vysokoškolákem, který pořádala Vysoká škola CEVRO Institut. Pro získání certifikátu o absolvování jsme se museli zúčastnit minimálně 24 hodin výuky, tj. 12 přednášek či seminářů a napsat závěrečnou esej z nabytých vědomostí. Přednášky či semináře se zaměřují na studia práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů.

S přednáškami se začalo už první den, měli jsme široký výběr přednášek a rozvržení bylo libovolné. Byly zde i přednášky, které probíhaly celou dobu v angličtině, bylo na nich množství zahraničních studentů. Probírala se zde ekonomika v Evropě, vztahy s ostatními státy či historický vývoj populace. Do přednášek jsme se mohli aktivně zapojit a někteří profesoři pro nás měli připravenou práci. Co se týče práva, zde se probíraly zákony a dělala se praktická cvičení.

Na závěr týdne jsme složili závěrečnou práci a obdrželi certifikát o absolvování projektu.

Byla to pro mě veliká zkušenost a ujistil jsem se, že má smysl se na vysokou školu hlásit.

Martin Slamka (3MSP) a Vít Uher (3MGD)