NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ MOŽNOSTI REKVALIFIKACE

Mnozí lidé pracují nebo chtějí pracovat v oboru, pro který nemají kvalifikační předpoklady. Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje těmto lidem kvalifikaci profesní nebo úplnou profesní kvalifikaci získat. Stačí úspěšně složit zkoušky z jednotlivých dílčích profesních kvalifikací, které je opravňují k vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu a úplné profesní kvalifikace. Před tím však musí být splněny další dvě podmínky: ukončené základní vzdělání a dosažení věku 18 let.

Umožňujeme tak získat odbornost a vystudovat osobám, které se nemohou účastnit výuky kvůli plné zaměstnanosti nebo velké vzdálenosti od sídla vzdělávací instituce.  Je to tzv. druhá šance pro ty, kdo se z jakýchkoliv důvodů ve školách nevzdělávali dříve. Je to šance také pro ty, kteří z jakýchkoliv důvodů nedokončili střední školu a mají zájem si zvýšit svoji odbornou kvalifikaci a uplatnitelnost na trhu práce.

Účastníci programů celoživotního vzdělávání nemají statut žáka a hradí si výlohy spojené se studiem a vykonáním zkoušky.

 • Malíř
 • Lakýrník a natěrač
 • Tapetář
 • Tesař
 • Florista
 • Květinář
 • Sadovník
 • Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
 • Topenář
 • Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
 • Kamnář stavitel krbů
 • Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků
 • Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel

Podrobné informace získáte  na telefonu č. 777 802 791, případně e-mail: czv@skolajarov.cz u RNDr. Petra Dvořáka, referenta školy pro oblast celoživotního vzdělávání (CŽV).

REKVALIFIKACE SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00