NÁVŠTĚVA Z BERLÍNA

V úterý 1. října 2019 navštívila naši školu Kathrin Gilbergová – učitelka odborných zahradnických předmětů a zároveň zahraniční koordinátorka střední odborné školy Peter-Lenné-Schule z Berlína.

Po krátkém neformálním přijetí si K. Gilbergová prohlédla areál školy (především ji zajímala floristická učebna a její vybavení) a většinu času poté strávila ve školní botanické zahradě, kde se jí ujal ing. E. Chvosta, který ji provedl tropickým skleníkem, ukázal laboratoř, areál parku i zámeček (administrativní budovu).

Kathrin Gilbergová nás navštívila v rámci své třídenní návštěvy Prahy spolu s dalšími kolegy a byla zahradnickým vybavením naší školy, prostory i přístupem velice nadšena.

S koordinátorem zahraničních aktivit Mgr. P. Nohou pak prohovořila i možnou budoucí spolupráci na bázi výměnných pobytů našich a německých žáků. Jejich škola je velmi otevřená možné kooperaci, a ač je vše teprve ve fázi zrodu, pevně věříme, že by naši nejlepší žáci oboru zahradník mohli kromě již tradičních mobilitních stáží Erasmus+ v holandském Amsterdamu zavítat i do německé metropole, kde by se přiučili něco nového ve svém oboru na tamní zahradnické škole Peter-Lenné-Schule.

Budeme se těšit na další zprávy od našich západních sousedů.

NÁVŠTĚVA Z BERLÍNA

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00