NÁVŠTĚVA Z UNIVERZITY KARLOVY A MŠMT

Dne 1. 10. 2019 navštívili naši školu představitelé Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Významnými hosty byli prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK; prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti; RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce ekonomické a Mgr. Pavla Katzová, zástupkyně náměstkyně ministra školství pro řízení ekonomické sekce. V rámci setkání proběhla řada akcí, a to diskuse se zástupci pedagogických pracovníků naší školy, diskuse pana rektora s žáky naší školy a samozřejmě prohlídka školy, především pak dílen odborného výcviku stavebních oborů a detašovaného pracoviště školy, tj. zahrady a tropických skleníků. V rámci všech jednání bylo řešeno mnoho témat, která mají spojitost s regionálním školstvím, učňovským školstvím a spoluprací středního a vysokého školství v ČR. Samostatnou kapitolu představovalo řešení způsobu financování regionálního školství a jeho aktuální reforma. Hosty velmi zaujaly odborné prostory naší školy a jejich vybavenost, pan rektor si osobně vyzkoušel některé pracovní činnosti, které se žáci našich oborů učí v rámci svého odborného výcviku. Debata s žáky pak byla zaměřena na dotazy k možnosti studia na UK a na aktuální problematiku životního prostředí a jeho ochrany. Tato akce dokumentuje významné postavení naší školy mezi nejenom pražskými středními školami, zájem Univerzity Karlovy a MŠMT je toho dokladem.

NÁVŠTĚVA Z UNIVERZITY KARLOVY A MŠMT

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00