NÁVŠTĚVA ZE SICÍLIE

Celé to začalo v r. 2016 v maďarské Budapešti.

V rámci platformy e-Twinning byli pozváni zahraniční koordinátoři různých škol mnoha zemí napříč Evropou, aby představili své školy, vyměnili si zkušenosti a navázali kontakty.

A svého zástupce vyslala i naše škola (Mgr. P. Noha).

Za tu dobu jsme našli několik dlouholetých a trvalých partnerů (Španělsko, Holandsko, Finsko, Německo, UK) a v Budapešti jsme našli společnou řeč i se zástupkyní sicilské školy „Istituto Istruzione Superiore Abramo Lincoln“ ve městě Enna Bassa.

Na pozvání ředitele naší školy k nám v úterý 12. 10. 2021 tedy přiletěli zástupci této školy – ředitel (Angelo Giuseppe di Dio), dva zástupci ředitele pro zemědělský sektor (D. A. Scarcella, P. Alerci) a koordinátorka zahraničních aktivit (Paola Giuntaová).

Po oficiálním přijetí u ředitele školy si hosté prohlédli budovu teoretické výuky, celý tělovýchovný areál, budovu dílen, ale nejvíce se logicky zajímali o vybavení a materiální zázemí, jímž disponují naši zahradníci. Detailně si prohlédli především skleníky v botanické zahradě, kde jim byl průvodcem zástupce ředitele pro zahradnické obory (ing. E. Chvosta).

Hosty zajímaly konkrétní možnosti pracovního zapojení jejich žáků u nás, protože sicilská škola by k nám už na jaře 2022 ráda vyslala první skupinu žáků jejich zahradnických oborů (pěstitelství, šlechtitelství) v rámci pracovních mobilit Erasmus+.

Během své návštěvy hosté samozřejmě navštívili i pražské historické centrum, několik nejvýznamnějších památek, prošli se po Karlově mostě a pochopitelně ochutnali i typickou českou kuchyni .

Jednání jsou sice zatím v samém počátku, nicméně  nás velice těší, že sicilský partner projevil o spolupráci velký zájem, a zároveň věříme, že se naše škola ukáže coby vzorná přijímající organizace pro žáky ze samého jihu Evropy a že spolupráce bude přínosná pro obě strany .

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00