NÁVŠTĚVY ZE ŠPANĚLSKA

Ve dnech 10. května a 18. května 2022 navštívily naši školu dvě skupiny učitelů ze Španělska.

Jejich kmenové školy mají nejrůznější zaměření a nacházejí se v nejrůznějších koutech Španělska (Sevilla, Cádiz…) a hlavním účelem návštěvy bylo poznat nové potencionální partnery pro projekty Erasmus+ (strategická partnerství KA2).

Ujal se jich koordinátor zahraničních aktivit naší školy (Mgr. P. Noha) a provedl po areálu Jarov i botanická zahrada.

Nejprve si hosté prohlédli budovu teoretické výuky, celý tělovýchovný areál, poté budovu dílen. Nejvíce se ale zajímali o vybavení a materiální zázemí, jímž disponují naši zahradníci a detailně si prohlédli především skleníky v botanické zahradě, kde jim stal průvodcem zástupce ředitele pro zahradnické obory (ing. E. Chvosta).

Naše škola má ve Španělsku několik stabilních a dlouholetých partnerů (Granada, Valencie, Málaga), nicméně dobrých kontaktů není nikdy dost, a tak věříme, že i s těmito potencionálními partnery bychom mohli v budoucnu navázat spolupráci, jež bude všestranně příjemná, přínosná, a to jak pro naše žáky, tak i pedagogické pracovníky .