NETRADIČNÍ VÝUKA

V rámci projektu Šablony II „Projektový den mimo školu“ se žáci třetího ročníku oboru Zahradník vydali do trvalkové školy Pereny v Hlavenci nedaleko Brandýsa nad Labem.

Průvodkyní a zároveň lektorkou jim byla majitelka této rodinné firmy paní Renata Pešičková, která firmu vede od roku 1996. Žáci se dozvěděli, že zde na ploše 15 h vypěstuje se svými zaměstnanci ročně přibližně 1000 – 1500 druhů trvalek. Velmi dobrým pomocníkem v této činnosti je pro ně také hrnkovací stroj, který si žáci mohli osobně vyzkoušet. Obsluha stroje je poměrně snadná a všichni ocenili jeho výkon, jak v počtu nahrnkovaných rostlin, tak v kvalitě.

Žáci se dále seznámili s chodem firmy během běžného dne a využili svých znalostí při řízkování rostlin. Návštěva trvalkové školky byla velkým přínosem pro žáky posledního ročníku, jelikož získali představu, jak by mohli v budoucnu zúročit své vědomosti v zaměstnání.