NÍZKOENERGETICKÁ VÝSTAVBA

Žáci tříd maturitních stavebních oborů 3DST, 1NSZ a 2N dostali možnost nahlédnout pod ruce pracovníkům stavebních firem a navštívili společně se svými učiteli Ondřejem Kabeláčem a Inkou Brablecovou stavbu nízkoenergetického bytového domu Zelená Libuš, který je součástí projektu bydlení nové generace. Celou stavbou nás prováděl technický dozor investora stavby, jež se stavbou v nízkonergetickém standardu má již mnoho zkušeností. Pro žáky byla exkurze velkým přínosem, jelikož energeticky úsporná výstavba je součástí výuky maturitních okruhů, ale také si rozšířili povědomí o nových technologických postupech či stavebních materiálech.

ZELENÁ LIBUŠ