OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ třídy 4. AZ

V pondělí 15. dubna 2019 se sešli žáci a žákyně třídy 4. AZ, společně se svými vedoucími ročníkových prací, k obhajobám, kde svým spolužákům představili práce, kterým se od třetího ročníku věnovali a zároveň získali konečné hodnocení svých prací. Témata se různila podle zaměření žáků, některá byla floristická (Svatební místo, Floristické svatební doplňky, Smuteční dekorace), jiná sadovnická (Barokní zahrady, Valdštejnská zahrada, Zámek Kynžvart, Dendrologická zahrada v Průhonicích), další práce byly věnovány tématu bylinkářství, masožravým rostlinám, trvalkovým záhonům v Botanické zahradě v Troji, broméliím v současných interiérech, rodu Euphorbia, Acer, kapradinám v interiéru a exteriéru. Tvorba prací byla pro žáky velkou zkušeností, nejen odbornou, ale občas se potýkali i s technickými potížemi při její tvorbě a cenné bylo i dnešní odpoledne s prezentacemi a obhajobami.

OBHAJOBY PRACÍ SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00