OBKLADAČSKÁ NADĚJE

Ve dnech 4. – 5. dubna 2017 se naši žáci Jaroslav Linčak a Dominik Šťastný ze třídy 3. MZ a Petr Kocourek a Ambrož Cína ze třídy 2.ZPA zúčastnili soutěže středních škol „Obkladačská naděje“.

Soutěž každoročně pořádá Cech obkladačů ČR a v letošním roce se soutěž konala v prostorách stavebních dílen naší školy. Každoročně se jí zúčastňují nejlepší žáci ze středních škol celé České republiky v oboru zedník – obkladač a letos se zúčastnilo celkem 12 dvoučlenných týmů. Záštitu soutěži udělili radní pro školství a evropské fondy hl. m. Prahy Mgr. Ing. Irena Ropková, Ing. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Slavnostního vyhlášení výsledků na velkém sále se zúčastnili mimo jiné Mgr. Ing. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy, p rezident Cechu obkladačů a viceprezident HK ČR   Roman Pommer a zástupci řady sponzorských firem, které věnovali účastníkům soutěže velice hodnotné ceny.

Ve velmi silné konkurenci dvanácti týmů z celé republiky se našim žákům Jaroslavu Linčakovi a Dominiku Šťastnému podařilo umístit v polovině soutěžního pole. Druhý tým naší školy ve složení Petr Kocourek a Ambrož Cína vybojoval nádherné třetí místo! Za vynikající reprezentaci vše našim žákům děkujeme!