SCHOLA PRAGENSIS 2023

Naše škola se, jako již tradičně, prezentovala na jubilejním 28. ročníku přehlídky Schola Pragensis 2023, která zájemcům představuje pražské střední a vyšších odborné školy. Přehlídka škol se konala ve dnech 23. 11. až 25. 11. 2023 v Kongresovém centru Praha.

Rámcovou představu o dění na našem stánku nejlépe přiblíží zveřejněné fotografie. Jsme rádi, že stánek naší školy opět patřil k těm z nejvíce navštěvovaných, stále zde bylo možno vidět činnosti charakterizující naší školu. Konkrétní odbornou činností byly prezentovány ze stavebního zaměření učební obory sklenář, klempíř, malíř a lakýrník, podlahář a instalatér. Nově zde byla také možnost vyzkoušet si svářečský trenažér s rozšířenou realitou. Současně probíhala na stánku školy prezentace floristické vazby květin a vánočních věnců, s níž sklidila prezentující skupinka žáků zahradnických oborů velký úspěch. Obecně lze říci, že zájem veřejnosti o stánek naší školy a nabízené obory byl značný. Mnoho návštěvníků vyjádřilo svůj zájem o návštěvu dnů otevřených dveří naší školy, případně o studium některého z námi nabízených oborů.

V rámci slavnostního zahájení veletrhu Schola Pragensis 2023 došlo také k vyhlášení výsledků soutěže Škola doporučená zaměstnavateli pořádané Klubem zaměstnavatelů. Naše škola v této soutěži uspěla a může se tedy honosit oceněním „Škola doporučená zaměstnavateli 2023“.

Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen své obory vzdělávání, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studium na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Široká veřejnost zde získává obraz o studijních nabídkách v kraji, tj. hlavním městě Praze.

Všem žákům a zaměstnancům školy, kteří mají na přípravě a úspěšné prezentaci naší školy svůj podíl, patří velké poděkování.