ZAHRADNÍCI NA ZAHRADĚ

Žáci závěrečných maturitních ročníků oboru Zahradnictví se specializací na Sadovnickou a krajinářskou tvorbu své studium v prvním pololetí školního roku 2023/2024 uzavřeli finální prezentací zahrady, kterou vytvořili dle konkrétních požadavků skutečných investorů. Projektu předcházela prohlídka zahrady a setkání s investory v místě realizace a to 18. 9. 2023.

V závěru minulého roku (11. 12. 2023) mladí manželé osobně vyslechli prezentace jednotlivých autorů a odnesli si domů 7 nejlepších děl.

Po podrobném prostudování projektů vybrali manželé jeden vítězný. Slavnostní vyhlášení vítěze proběhlo dne 8. 1. 2024 a jsme velice rádi, že vybraný projekt bude skutečně realizován. Gratulujeme nejlepšímu projektu a jeho autorovi Eduardu Chvostovi (4. TZ) nejen ke kvalitnímu provedení zahradních úprav a k úspěšné prezentaci, ale i k peněžité odměně, kterou se investoři rozhodli vítězný projekt odměnit.