OPRAVA ŠÍFU

Ve spolupráci se spolkem Vltavan se žáci naší školy v minulosti podíleli na stavbě historického šífu, který se plaví v Praze po Vltavě. Koncem letošního září došlo při přistávacím manévru na zakotvení ke kolizi šífu s kotvícím parníkem. Nárazem byl rozlomen a zničen tzv. „pacholek“ na uvazování šífu.

Žáci třídy 3DS se svým učitelem odborného výcviku na kotvišti Rašínova nábřeží v Praze odstranili poškozené části šífu a provedli celkové zpevnění úvazového „pacholka“. Takto provizorně opravený byl šíf přepraven na zimoviště v Davli u Prahy.

Žáci třídy 2DS se svým učitelem odborného výcviku pak navštívili přístaviště v Davli, kde společnými silami dokončili opravu, zničenou část úvazového „pacholka“ vyměnili a uvedli vše do původní podoby.