Slideshow škola Jarov
Slideshow škola Jarov
Slideshow škola Jarov

JSME VELKÁ ŠKOLA, MÁME VELKÉ MOŽNOSTI!

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Naším cílem je, aby naši absolventi byli vždy dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění ve stavebních i zahradnických oborech. Pokud se právě Vy rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z našich oborů a přijďte se k nám podívat…

Zahrada zámeček JAROV
Škola Jarov
Škola Jarov

SDĚLENÍ ŠKOLY

Střední odborná škola Jarov  

přeje všem svým žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy krásné podzimní prázdniny v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020. Užijte si v pohodě a ve zdraví podzimní dny a 2. 11. 2020 se budeme opět těšit na „distanční“ setkání.

DŮLEŽITÉ POKYNY – AKTUALIZACE

PRO ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE KE VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM


Na úvod děkuji všem žákům školy za jejich dosavadní aktivní přístup k distančním teoretickému vzdělávání.

 • S platností od 14. 10. 2020 přechází naše škola na distanční vzdělávání také v rámci odborného výcviku učebních oborů a praktického vyučování maturitních oborů.
 • Pro distanční vzdělávání v rámci odborného výcviku učebních oborů budou využívány schránky tříd http://i.skolajarov.cz/viewforum.php?f=380 (obdobně jako v jarním období distančního vzdělávání).
 • Pro distanční vzdělávání v rámci praktického vyučování maturitních oborů bude využívána platforma Google for Education / G Siute for Education přes aplikaci Google Učebna (tedy obdoba distančního vzdělávání u teoretických předmětů), dle platného rozvrhu vyučovacích hodin.
 • Ve dnech 26. 10. – 30. 10. 2020 nebude probíhat žádné ani distanční vzdělávání.
 • Domov mládeže naší školy bude uzavřen, a to po celou dobu uzavření středních škol.
 • Připomínám, že dle § 184a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou žáci povinni se v případě zavedení distančního způsobu vzdělávání ho zúčastňovat. I na vzdělávání distančním způsobem se vztahují všechna příslušná ustanovení školního řádu, tj. žáci účastnící se distančního vzdělávání jsou povinni dodržovat všechna pravidla stanovená ve školním řádu.
 • Teoretické vyučování a bude i nadále probíhat on-line formou přes aplikaci Google Učebna, a to dle platného rozvrhu vyučovacích hodin.
 • Webová kamera není pro žáky v rámci on-line výuky nutná, resp. není povinná. Mikrofon je výhodou, ale také není nutný, resp. povinný.
 • Žáci, kteří se z prokazatelných a objektivních důvodů nemohou účastnit vzdělávání distančním způsobem v on-line formě, jsou povinni bezodkladně kontaktovat svého třídního učitele a dohodnout s ním jiný způsob poskytování distančního vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem dle svých podmínek.
 • Pro další související informace sledujte průběžně webové stránky školy (www.skolajarov.cz), facebook školy a informační systém školní agendy Bakaláři.

 

Mgr. Miloslav Janeček, v.r.
ředitel školy

V Praze dne 13. 10. 2020

AKTUALIZACE

OPATŘENÍ proti COVID-19

platná od středy 16. 9. 2020

 

 • Všichni žáci, zaměstnanci i další návštěvníci školy (areálu Jarov i Pod Táborem) jsou povinni po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy (tzn. společné prostory ale i učebny a prostory odborného výcviku) používat ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory).
 • V průběhu odborného výcviku a odborné praxe může být krátkodobě použití ochrany dýchacích cest upraveno učitelem odborného výcviku, tak aby byla zaručena bezpečnost a hygiena práce.
 • Všichni žáci, zaměstnanci i další návštěvníci školy (areálu Jarov i Pod Táborem) jsou povinni při vstupu do školy použít dezinfekci rukou – zásobníky s dezinfekcí jsou instalovány buď přímo ve vstupu do budov, nebo na nejbližším možném vhodném místě.
 • Dezinfekce rukou i dezinfekční mýdlo je k dispozici ve všech učebnách.
 • Ve všech prostorách areálů školy je nutné zachovávat dostatečné rozestupy – platí i v době přestávek, ve frontách u občerstvovacích automatů apod.
 • V hlavních vstupech do budov jsou na vhodných místech umístěny dezinfekční rohože obuvi.
 • V obou areálech probíhá denně opakovaná dezinfekce dveřních klik, vodovodních baterií, stolů a stolků.
 • V případě pozitivních výsledků testů u kohokoliv se škola řídí instrukcemi Hygienické stanice hl. m. Prahy.
 • Připomínáme povinnost žáků školy a jejich zákonných zástupců informovat školu o všech zdravotních problémech, které by mohly souviset s COVID-19.

Mgr. Miloslav Janeček, v.r.
ředitel školy

V Praze dne 15. 9. 2020

CHCEŠ SE PŘIHLÁSIT NA NAŠI ŠKOLU?

Ahoj!

Dny otevřených dveří pro letošní školní rok už skončily, ale když už se díváš na stránky a máš chuť naši školu poznat více, zaskoč k nám kdykoli, kdy se to hodí Tobě, po dohodě se studijním oddělením.
Tady Ti nahodím spojení: 266 106 314 nebo e-mail: kvidova@skolajarov.cz

Neváhej a klidně přijď!

AKTUALITY

Chodov kvete

Naše škola se zúčastnila v sobotu 28. března 2009 velké…

Polabský motýl

Již tradičně se řadu let koná v rámci výstavy „Zemědělec“…

Zážitkový seminář

Dne 10. 3. 2009 ve třídě 4 AZ, která se aktivně již druhým…

Adopce afrických dětí

V lednu 2009 se naše škola přihlásila do dlouhodobého programu…

Pražský přebor ve florbalu

Dne 12.2 2009 se naše škola zúčastnila Pražského přeboru…

Diskuze s Pavlem Severou

Dne 26. listopadu 2008 proběhla na SOŠ stavební a zahradnické…

Pražský přebor v plavání

Dne 25.11.2008 se naši žáci zúčastnili Pražského přeboru…

Schola Pragensis 2008

Naše škola se, jako již tradičně, prezentovala na 13. ročníku…

Ocenění nejlepších studentů HK ČR

Dne 21. října 2008 byli v Kongresovém sále Hospodářské…

This post is also available in: Angličtina Němec

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00