PARTNERSKÁ ŠKOLA Z HAMBURKU OPĚT U NÁS (2022)

Po třech letech „nucené covidové odmlky“ nás ve dnech 20. – 21. září 2022 opět navštívila skupina žáků z partnerské školy Stadtteilschule Wilhelmsburg z Hamburku.

V rámci jejich sportovního projektu, který byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, se k nám mohlo vypravit celkem 17 žáků se svým třídním učitelem.

Celý projekt proběhl pod záštitou velvyslankyně města Hamburk v ČR – Ursulou Schulzovou, která se tentokrát zároveň ujala i role pedagogického doprovodu.

Po příchodu žáky přivítal ředitel naší školy, který jim popřál příjemný pobyt v naší metropoli a hodně sportovních zážitků.

Žáci si poté prohlédli celý areál školy, sál, studovnu a nejvíce je zaujal areál dílen.

Naše škola opět maximálně využila skvělého sportovního vybavení a zázemí, kterým disponuje. Při společných sportovních aktivitách tedy přišla na řadu přátelská fotbalová mini-utkání, basketbal i fitness.

Velké poděkování za jejich zapojení a koordinaci všech sportovních aktivit patří Mgr. P. Loukotovi, který našim hostům připravil zajímavý sportovní program.

Role průvodců se ujali žáci třídy 2MSB (Mariana Pazderová, Viktorie Štaflová a Alan Müller).

V rámci doprovodného programu si žáci z Hamburku prohlédli pamětihodnosti Prahy, projeli se lanovkou na Petřín, absolvovali večerní projížďku po Vltavě a samozřejmě zbyl i čas na nákup suvenýrů pro své blízké.

Věříme, že se hostům u nás líbilo a že v Praze prožili pár příjemných dnů. A žáci naší školy získali zase možnost procvičit si komunikaci s vrstevníky ať již v německém nebo anglickém jazyce .