PODĚKOVÁNÍ SEKCI MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ (SMZ)

Poděkování

V současné nelehké době uzavření škol a distančního vzdělávání je obzvláště důležitá spolupráce školy s mnoha odbornými firmami a řemeslnými cechy. Získáváme od nich pro výuku našich žáků mnoho studijních materiálů, manuálů, videí apod., kterými učitelů mohou doplnit svou výuku.

Jedním z báječných příkladů je Sekce mladých zahradníků (SMZ), která zpřístupnila zdarma své webináře pro naše žáky zahradnických oborů. I tato akce velmi přispěla ke  zpestření jejich současné výuky.

Témata:

Kosení jako nezbytná součást péče o travnaté plochy
Úvod do závlahových systémů –
Voda ve městě
Koupací jezírka a biobazény
Vegetační souvrství zelených střech

Vertikální zahrady

Sekce mladých zahradníků (mladizahradnici.cz)

Mnohokrát děkujeme Sekci mladých zahradníků, a nejenom jim, a těšíme se na další spolupráci.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00