PODNIKÁNÍ

(64 – 41 – L/51)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Studium navazuje na tříleté odborné vzdělání a připravuje žáky v ekonomické oblasti. Připravuje žáky pro činnost pracovníků zabezpečujících ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy podniků všech právních forem, ale zejména v malém a středním podnikání. Žáci jsou seznamováni se společenskou a řečovou etiketou a jsou připravováni na vhodnou komunikaci i v jednom cizím jazyce. Dále jsou žáci vedeni k zájmu o kulturu, umění, národní tradice a památky.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

DÁLKOVÉ STUDIUM
Studium je organizováno formou konzultací, které se konají každý čtvrtek v odpoledních hodinách. V tomto rozmezí mají žáci, dle rozvrhu, naplánovány zpravidla dva předměty. Po celé tři roky studia jsou vyučovány jak všeobecně-vzdělávací, tak odborné předměty. Součástí studia je jeden z vybraných cizích jazyků, škola nabízí možnost studia anglického, německého či ruského jazyka. Vzhledem k nižší dotaci výukových hodin, je kladen důraz na samostudium, případně individuální konzultace s vyučujícími. Žáci jsou soustavně připravováni na profilovou i písemnou část státní maturitní zkoušky.

  • DÉLKA PŘÍPRAVY

    3 roky

  • PODMÍNKY PŘIJETÍ

    Předložení výučního listu

  • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

    Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Management ve stavebnictví
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00