STAVEBNÍ PROVOZ

(36 – 44 – L/51)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Studium navazuje na tříleté učební obory a zabývá se přípravou, navrhováním a realizací novostaveb, přípravou, navrhováním a realizací rekonstrukcí, modernizací a adaptací objektů dříve postavených. Připravuje žáky i pro činnost techniků posuzujících, navrhujících a zajišťujících opravy budov památkově chráněných, které mají historický nebo jiný odůvodněný význam.

Koncepce zaměření oboru vychází z toho, že se rozsah přestaveb bude zvětšovat pro velké množství starých a starších budov, které nevyhovují funkčním ani užitným požadavkům, nebo které chátrají. V průběhu druhého ročníku je studium také orientováno na dokonalé zvládnutí počítačového konstruování využitím moderních CAD systémů.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

DÁLKOVÉ STUDIUM
Studium je organizováno formou konzultací, které se konají každý čtvrtek v odpoledních hodinách. V tomto rozmezí mají žáci, dle rozvrhu, naplánovány zpravidla dva předměty. Po celé tři roky studia jsou vyučovány jak všeobecně-vzdělávací, tak odborné předměty. Součástí studia je jeden z vybraných cizích jazyků, škola nabízí možnost studia anglického, německého či ruského jazyka. Vzhledem k nižší dotaci výukových hodin, je kladen důraz na samostudium, případně individuální konzultace s vyučujícími. Žáci jsou soustavně připravováni na profilovou i písemnou část státní maturitní zkoušky.

  • DÉLKA PŘÍPRAVY

    3 roky

  • PODMÍNKY PŘIJETÍ

    Vyučení v oboru – předložení výučního listu

  • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

    Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Stavební obnova
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00