PODPORA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN A INTEGROVANÉ PRODUKCE A JEJÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V pondělí 7. listopadu 2022 jsme přivítali u nás ve škole vzácnou návštěvu, pana Ing. Michala Vokřála, CSc., v doprovodu svých kolegů, který si pro nás, v rámci projektu „Z naší země“, který realizuje Agrární komora ČR, připravil zajímavou přednášku na téma integrované ochrany rostlin.

Protože se s tímto předmětem seznámí postupně všichni žáci zahradnických oborů, zúčastnili se této přednášky žáci tříd 1.CZ, 1.NSZ – zahradnictví, 2.AZ, 2.DZ – zahradnictví, 3.CZ a 3.TZ – zahradnictví, aby se seznámili, nebo si připomenuli význam ochrany rostlin, stav s ochrannými prostředky v EU a ČR, cíli EU a integrovanou produkcí v České republice, tlaky ekologických organizací a z toho plynoucí rizika. Panu docentovi se podařilo v rekordním čase učinit průlet od počátků biologické i konvenční ochrany rostlin až po současnost a zdůraznit důležitou roli zemědělství ve výživě obyvatelstva v návaznosti na vyčerpatelné přírodní zdroje, což se jeví do budoucna jako největší problém. Během přednášky byli i dva nejšikovnější žáci odměněni publikací za svou správnou odpověď.

Děkujeme panu Ing. Michalovi Vokřálovi, CSc za vynikající přednášku, dále paní Andree Kapraňové za technické zabezpečení celé akce a panu Davidu Češkovi, zástupci společnosti Dorland, spol. s r. o. za nabídku přednášky v rámci tohoto projektu.