POKRÝVAČ

(36 – 69 – H/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Učební obor pokrývač zahrnuje pokládání a opravy krytin střech a střešních konstrukcí. Střecha je „korunou stavby“ a kvalita jejího provedení do značné míry určuje životnost celé budovy.

V průběhu studia se žáci seznamují s posuzováním vhodnosti podkladu pod krytinou, dopravou krytin a dalšího materiálu na střechy, řezáním a štípáním krytin, pokládáním, upevňováním a spárováním krytin a izolačních materiálů, fixováním spojů, okrajů a podpor, pokrýváním tvarových štítů (barokních, renesančních), zdiva vikýřů, bran, komínových hlavic, apod., prováděním údržby a oprav krytin, včetně rozebírání krytin.

Povolání je vykonáváno na střechách všech druhů staveb včetně např. věží. Je tedy třeba počítat s prací ve výškách, s těžko přístupnými objekty práce i s různými klimatickými podmínkami.

Příprava žáků probíhá v týdenních blocích (teorie, praxe). Při výuce odborných předmětů získají vědomosti, které si prakticky procvičí v odborném výcviku. Odborný výcvik zpočátku probíhá ve školních dílnách, které jsou vybaveny maketami střech v měřítku 1:1, a po zvládnutí základních technik se přesouvá přímo na konkrétní staveniště. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium.

UPLATNĚNÍ

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především při výkonu povolání pokrývač, ale uplatní se i v oblastech nákupu či prodeje stavebních materiálů. Pracují na pozici zaměstnance, podnikatele i živnostníka.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  3 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Závěrečná zkouška – výuční list

Ppkrývač - Škola Jarov
Devatero řemesel - Škola Jarov

DEVATERO ŘEMESEL

Naše škola se zúčastnila projektu české televize Devatero řemesel. Cílem projektu je přiblížit jednotlivá řemesla široké veřejnosti. V pořadu můžete sledovat známou osobnost, která se od mladého učně a jeho mistra bude učit základům vybraného řemesla. Každý díl je zakončen symbolickou závěrečnou zkouškou, kde výkon obou „žáků“ zhodnotí odborník z praxe.

SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ
STŘECHY PRAHA 2019 SOŠ JAROV

POKRÝVAČ 2018

Ve dnech 7. 3. – 8. 3. 2018 se v naší škole konalo regionální…

POKRÝVAČ 2017

Ve dnech 1. 3. – 2. 3. 2017 se v naší škole konalo regionální…

Pokrývač 2016

 
WORKSCHOP VELUX 2019
ZAHRANIČÍ SOŠ JAROV
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORŮ
STŘECHY PRAHA 2019 SOŠ JAROV
WORKSHOP VELUX 2019 SOŠ JAROV

STŘECHAŘSKÁ KONFERENCE 2018

Dne 29. 11. 2018 se v naší škole konala „STŘECHAŘSKÁ…
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00