POLABSKÝ MOTÝL 2019

Ve středu 20.3.2019 proběhla v Lysé nad Labem tradiční soutěž Polabský motýl 2019. Naši školu reprezentovalo družstvo pod vedením sl. Elišky Součkové složené z žáků Marie Fialové 3.CZB, Daniela Marka 2.CMP a Filipa Hroudy 1.CZ. Téma pro letošní rok – „ ŽIVOT“ – každé družstvo si mělo zvolit jednu pozitivní emoci provázející žití a tu ztvárnit ve všech třech disciplínách. Naši si vybrali „ Očekávání“.

Prvním úkolem byl „ Strom života“ na kterém pracovalo celé družstvo od 10 do 14 hod. Konstrukci, kterou nám připravil pan Láš se svými žáky v dílnách školy, jsme polepili kůrou z korkového dubu střídavě s kůrou platanovou. Příprava probíhala již 14 dní předem ve školní vazárně, jelikož jsme mohli dle propozic soutěže mít připravenou konstrukci z 50 %, zbývajících 50 % celkové kompozice stromu muselo družstvo vytvořit v soutěžním čase. Na větve stromu života naši žáci použili Poncirus z parku botanické zahrady a dále Alstromerie a květy Clematisu. Ve střední části kmenu byla dekorace z Muscari a Heleborusu a v části kořenové se opět objevily Alstromerie, Heleborus, Anemone a různé cibuloviny jako například Narcisus, Muscari a Hyacinthus. Pro estetický dojem visely z koruny stromu zlacené lusky Wistarie.

Druhým soutěžním úkolem byla volně vázaná kytice „ Emoce života“ provedená jedním žákem družstva. Tady jsme vsadili na Filipa Hroudu, který předvedl skvělou práci a získal krásné 3. místo. V kytici použil žluté Alstromerie, modrý Clematis, žlutý Anigozanthos a karmínovou Scabiosu. Vzdušnosti kytice bezpochyby napomohly narašené větve Betuly a suché listy Miscanthusu. Filip předvedl bezchybnou spirálu při vazbě a při likvidaci expozice o 5 dnů později nebyl jediný květ uvadlý.

Třetí a poslední úkol byl proplétaný věnec „ Koloběh života“, kdy soutěžící Daniel Marek musel dle propozic celý věnec vyrobit z jednotlivých prutů či lián na místě v soutěžním čase a následně jej přizdobit v duchu životního cyklu.

Pro tělo věnce si na školní zahradě nasbíral různě silné výhony Wistarie, které bravurně propletl do sebe a vytvořil pravidelný kruh. Na tuto techniku výroby věnců se v poslední době zapomíná, ale nadále zůstává ve výuce floristiky. Dan celý věnec přizdobil postupně cibulemi Hyacintů, narašeným Narcisem, dále Narcicem v plném květu a závěr věnce tvořily opět lusky Wistarie a suché listí, které evokovalo konec života.

Zvolená emoce sice po celou dobu soutěže byla na našich zástupcích patrná, ale nebyla naplněna „ Očekávaným vítězstvím“, odborná porota pod vedením Kláry Franc Vavříkové našla pár technických nedostatků, takže na nás zbylo 4. místo. Přesto všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

POLABSKÝ MOTÝL 2019 SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00