PREZENTACE SPOLEČNOSTI BETONBAU

Tento rok jsme byli opět osloveni firmou BETONBAU s nabídkou prezentace portfolia činností, kterým se tato firma působící ve stavebnictví zabývá. Ideální termín vyplynul z data konání jednotných přijímacích zkoušek, a proto jsme se se zástupci firmy sešli ve čtvrtek 13. 4. 2023 na velkém sále školy. Přítomni byli pracovníci konstrukce i HR oddělení, kteří nastínili našim žákům možnost odborných praxí a pracovní nabídky. I jeden z prezentujících konstruktérů, pan Tomáš Svoboda, je absolventem naší školy.

Již od roku 1963 vyrábí firma BETONBAU technické budovy pro energetiku, vodohospodářství a průmysl. Je evropským lídrem ve vývoji trafostanic a podílí se na transformaci energetiky a přechodu k obnovitelným zdrojům. Jejich budovy umožňují elektrifikaci drah a rozvoj elektromobility, slouží jako vodojemy i regulační stanice plynu. V roce 2022 měla firma 1100 zaměstnanců, 5 výrobních závodů a 10000 projektů za rok. Jako dynamicky vyvíjející se podnik nabídla pracovní uplatnění nejen žákům maturitních oborů (Stavební obnova, Technická zařízení budov, Dřevostavby a Stavební provoz), ale mnoha žákům učebních oborů (Truhlář, Tesař, Zedník, Strojní mechanik aj.).

Všem čtyřem zástupcům firmy BETONBAU děkujeme za poutavou prezentaci a nabídku práce pro naše žáky.