PŘIHLÁŠKA REKVALIFIKACE – ÚPLNÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE INSTALATÉR
(KÓD: 36-52-H/01)