PRIMÁTOR OTEVŘEL NÁŠ NOVÝ MOST

Dne 21. 5. 2019 v odpoledních hodinách otevřel slavnostně primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib náš nový most ve Školní botanické zahradě, Pod Táborem 17.

Botanická zahrada vznikla z původního historického parku založeného v roce 1920 tehdejším významným zahradním architektem Františkem Thomaeyrem. Most vede přes slepé rameno zdejšího rybníka a byl postaven na základech původního 100 let starého mostu. Na jeho výstavbě se podíleli výhradně žáci – učni naší školy, kteří studují učební obory tesař, zámečník a zedník.

Hlavním použitým stavebním materiálem je smrkové a jedlové dřevo z českých lesů a pochopitelně ocelová nosná konstrukce. „ Celá dřevěná část mostu byla sestavena podle starých technik tesařského řemesla“ , řekl vedoucí učitel odborného výcviku tesařů Radek Andrlík. Zábradlí je tvořeno ze sloupků, podélníků, madla a výplňových křížů navzájem spojených pomocí čepů a dlabů. Při výstavbě nového mostu bylo postupováno konstrukčně i esteticky podle dostupných dobových informací a fotografií. Před vlastním slavnostním přestřižením pásky byla provedena statická zatěžovací zkouška dvěma zahradními kolečky plně naloženými zeminou. Most ve zkoušce bez vady obstál, a mohl být tedy slavnostně předán do užívání návštěvníkům botanické zahrady. „ Věřím, že naši předkové by se za práci našich současných žáků v žádném případě nestyděli“ , řekl Miloslav Janeček, ředitel školy.

Také pražský primátor se velice pochvalně vyjádřil o práci žáků: „Je úžasné, že celý most byl postaven za přibližně dva měsíce. Z pracovitosti a šikovnosti žáků této školy, by si měli vzít příklad mnozí zaměstnanci renomovaných stavebních firem.“

PRIMÁTOR OTEVŘEL NÁŠ NOVÝ MOST SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00