PROFESNÍ KVALIFIKACE VORAŘ – STAVITEL VORŮ

Vorařství představuje tradiční znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. I když voroplavba, tedy doprava dřeva plavením po řece, jako komerční doprava v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé.

Střední odborná škola Jarov se ve spolupráci se Spolkem VLTAVAN Davle stala autorizovanou osobou, která má oprávnění ověřovat kompetence nově vytvořené profesní kvalifikace Vorař  -stavitel vorů (kód: 36-184-H). Ve dnech 22. – 23. 9. 2022 proběhlo historicky první ověření kompetencí požadovaných pro tuto profesní kvalifikaci. Kromě znalostí z historie voroplavby, konstrukce vorů, pracovních postupů stavby vorů, včetně výpočtu materiálu pro stavbu, pochopitelně probíhá i praktická stavba voru.

Je pro nás radostí, že ověření znalostí a dovedností úspěšně zvládlo všech 11 účastníků, kteří převzali Osvědčení o získání kvalifikace v oboru Vorař – stavitel vorů od Ing. Věry Kovářové, místopředsedkyně parlamentu České republiky.

A možná nevíte, že tradice vorařství (nejenom) na Vltavě míří k zápisu na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Výsledek jednání evropského parlamentu by měl být znám 24. listopadu tohoto roku.