REKVALIFIKAČNÍ KURZ FLORISTA

Na konci března 2019 byl v naší škole otevřen další rekvalifikační kurz – Florista. Absolvovat tento kurz znamená projít teoretickými a hlavně praktickými znalostmi a dovednostmi v celkové dotaci 100 hodin, které probíhaly ve čtyřech blocích, vždy od pátku do neděle.

Vyvrcholením jsou pak zkoušky, které proběhly 14. a 15. června 2019 v prostorách naší školní prodejny a učebny floristiky. Účastnice kurzu prokázaly potřebné znalosti v sortimentu řezaných a hrnkových květin, dokázaly správně reagovat při prodejním rozhovoru a nabídnout zákazníkovi další sortiment z prodejny. Dále prokázaly znalosti z estetických principů a prvků
a z techniky aranžování a vázání, když zručně uvázaly kytice, zhotovily aranžmá do misky i do vázy, zhotovily vypichované smuteční kytice do držáku či uvázaly věnec. I se sušinou si věděly rady, když vytvořily dle zadání dekoraci na stůl a závěsné aranžmá.

Při dotazu, co pro ně bylo nejtěžší, A. M. řekla: „Nejtěžší pro mě bylo naučit se všechny rostliny v latině. Znám je v češtině, ale učila jsem se je poctivě.“…. „ Já se nejvíce bála vázaného věnce, abych ho stihla uvázat ve stanoveném čase a měl správné proporce.

Zkoušky zvládly obě velice dobře, a tak osvědčení o rekvalifikaci FLORISTA jim právem patří.

Gratulujeme.

REKVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY SOŠ JAROV
© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00