RENOVACE VSTUPŮ DO VÝTAHŮ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

I v době koronavirového zrušení prezenční výuky žáků se život v naší škole nezastavil. Řada prací běží i v této nelehké době – např. již v prosinci 2020 byla dokončena kompletní renovace 13. patrového schodiště ve výškové budově, a následně v lednu 2021 byla také dokončena realizace renovace vstupů do výtahů na domově mládeže u dívek ve výškové budově.

Naši učitelé odborného výcviku s žáky v rámci praktické výuky během prosince 2020, kdy byla ještě možná odborná příprava učňů ve škole, započali s demontáží původních mříží před vstupy do výtahů a připravili vše na montáž nových posuvných dveří, které vyrobili naši truhláři za pomoci zámečníků, zedníků a malířů. Závěrečné práce proběhly, bohužel už za nepřítomnosti učňů, v lednových dnech nového roku.

Konečný výsledek je výborný a práce učňů i našich učitelů odborného výcviku se zúročila. Posuvné dveře do výtahů se staly součástí moderního designu ubytovacích prostor a ničím nenarušují celkový kolorit. Ba naopak. Dobrý nápad tak vešel do reality.

Za domov mládeže patří velké poděkování celému realizačnímu týmu.

RENOVACE VSTUPŮ DO VÝTAHŮ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00