REVITALIZACE BOTANICKÉ ZAHRADY V ROCE 2008

V roce 2008 byl úspěšně realizován projekt EU JPD-2 „ Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – revitalizace území a odstranění ekologických zátěží“, jehož cílem bylo odstranění ropných sedimentů z rybníka a potoka Malé Rokytky po ropné havárii v 70. letech. Dále byly odstraněny 2 stavby typu TESKO, které obsahovaly příčky z azbestových desek. V lesoparku byla odstraněna „černá skládka“ a opraven historický most. Současně byla vybudována retenční nádrž na zachycování dešťové vody z nového skleníku, která slouží k závlaze rostlin.

Revitalizace Botanické zahrady