ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ – OBOR BUDOUCNOSTI – 3. ročník

Letos opět po roce se naše škola zúčastnila 3. ročníku soutěže středních odborných škol a gymnázií „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“ pořádané Českou společností rostlinolékařskou a podporované Ministerstvem zemědělství. Slavnostní završení soutěže a vyhlášení vítězů a předání diplomů všem účastníkům akce se konalo ve čtvrtek 13. června v kinosále   Poslanecké sněmovny PČR na Praze 1 – Malé Straně. Po úvodním zahájení pana ing. Vladimíra Řeháka, CSc. z České společnosti rostlinolékařské následovaly projevy významných hostů – pana Mgr. Radka Holomčíka, místopředsedy ZV PS PČR, pana RNDr. Jana Nedělníka PhD., předsedy ČAZV, zástupce Mze, zástupce UKZÚZ. Všichni ve svých vystoupeních vyzdvihli důležitost rostlinolékařství pro produkci kvalitních a zdravých potravin a zároveň nezastupitelnou funkci tohoto oboru při podpoře udržitelného rozvoje zemědělství. A také zdůraznili, jak je důležitý zájem a podpora tohoto oboru u mladé nastupující generace. Za naši školu se projektu zúčastnily studentky Daniela Novotná a Tereza Viková ze třídy 1.TZ, které napsaly velmi zajímavé práce na téma Význam rostlinolékařství pro produkci zdravých rostlin bezpečných potravin. Práce Daniely Novotné se ve své kategorii umístila na krásném třetím místě. Oběma studentkám děkujeme za aktivní účast a dobrou prezentaci naší školy. Celá akce v důstojném prostředí Poslanecké sněmovny PČR zakončená prohlídkou prostor parlamentu byla velmi prospěšná pro zviditelnění tohoto oboru a všem zúčastněným přinesla mnoho nových poznatků a zážitků.

ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00