SE SPOLKEM VLTAVAN V PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Na základě pozvání poslankyně Parlamentu ČR, členky rozpočtového výboru a místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, paní Věry Kovářové navštívila skupina našich žáků třídy 2TTe se svým UOV Petrem Voráčem a VUOV Bc. Radkem Andrlíkem spolu s členy spolku VLTAVAN dne 3. 9. 2019 v odpoledních hodinách budovu Parlamentu České republiky.

Prohlídka začala seznámením se s komplexem jednotlivých paláců, ve kterých Parlament ČR sídlí. V kuloárech před jednací síní sněmovny se k návštěvníkům připojila paní poslankyně V. Kovářové s odborným výkladem. Žáci měli možnost vidět prostory kanceláří poslanců i zasedací místnosti sněmovních výborů, vstupní historické schodiště do sněmovny, kterými vchází na zasedání sněmovny prezident ČR. Navštívili jednací sál poslanecké sněmovny, kde měli možnost vyzkoušet si pozici poslanců ve sněmovních lavicích. Prohlédli si a seznámili se s fungováním hlasovacího zařízení poslanců i technického vybavení sněmovny. Paní poslankyně vysvětlila fungování sněmovny i způsob hlasování. Připojila i zajímavosti a perličky z jednání sněmovny.

Po prohlídce paláců, kde sídlí Parlament ČR, se žáci zúčastnili zahajovací vernisáže výstavy „Historie vorařství a šífařství na řece Vltavě a světových tocích“. Tuto výstavu, která byla též na naší škole v červnu 2019, v budově Parlamentu ČR pořádá spolek Vltavan Čechy. V zahajovacím projevu paní poslankyně Kovářová vyzdvihla propojení, vzájemnou spolupráci, podporu a pomoc spolků Vltavan spolu se SOŠ Jarov. Zapojení mladé generace na zachování tradic a zanikajících řemesel, jakým vorařství a šífařství je.

Prezident Mezinárodní vorařské asociace ing. Jaroslav Camplík ve svém projevu zdůraznil „bezvadnou spolupráci“ se SOŠ Jarov, podporu od vedení SOŠ Jarov a především pomoc žáků naší školy Vltavanským spolkům. Řekl: „Spolupráce se SOŠ Jarov je pro nás ohromnou pomocí. Bez této spolupráce a především bez pomoci žáků Jarovské školy si dnes už nedovedeme některé naše akce vůbec představit. Za jejich pomoc kdykoliv i o víkendech a svém volnu jsme opravdu vděčni. Díky nim dnes zahajujeme tuto výstavu zde v Parlamentu ČR. Za to jim chci poděkovat, jako i vedení SOŠ Jarov, učiteli odborného výcviku i jejich vedoucímu“.

Na vernisáži bylo přítomno dalších 6 poslanců a poslankyň z různých politických stran, pracovníci Parlamentu ČR, členové spolků Vltavan Davle, Vltavan Štěchovice, Vltavan Praha a zástupci sdělovacích prostředků.

SOŠ Jarov se spolky Vltavan velmi úspěšně spolupracuje od roku 2017. Jedním příkladem této spolupráce je právě návštěva Parlamentu ČR, kterou dojednal i pro naše žáky spolek Vltavan Čechy.

SOŠ JAROV SE SPOLKEM VLTAVAN V PARLAMENTU