SEKCE MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ

V sobotu 30. března 2019 nám bylo velkou ctí umožnit vůbec první setkání mladých zahradníků. Začínající zahradníci z celé České republiky vážili cestu do naší botanické zahrady, aby zde dali vznik Sekci mladých zahradníků. Účast byla hojná a samozřejmě i za přítomnosti zástupce našich žáků i pedagogů. Těšíme se na další spolupráci.

„Sekce mladých zahradníků je určena mladým lidem z České republiky se zájmem o zahradnickou profesi. Svým členům nabídne odborné exkurze, přednášky, školení a možnost praxí v zahradnických firmách. Studentům napomůže získat kontakty na domácí i mezinárodní zahradnické scéně a umožní nahlédnout do českých provozů, což je v dnešní době velice důležité a přínosné. Sekce hodlá spolupracovat s obdobnými organizacemi napříč Evropou a účastnit se mezinárodních setkání mladých zahradníků.“

https://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/sekce-mladych-zahradniku/

ZAHRADNÍCI SOŠ JAROV

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00