SETKÁNÍ V LONDÝNĚ (2022)

Ve středu 28. září 2022 se v Londýně setkal koordinátor zahraničních aktivit naší školy Mgr. Pavel Noha během své soukromé cesty se svým britským protějškem – Johnem Feleppou z naší partnerské školy Harrow High School.

Důvod jejich schůzky byl jasný. Prohovořili možnosti, jak pokračovat ve vzájemných výměnných návštěvách mezi našimi školami, které začaly v r. 2011, byly však v r. 2019 přerušeny pandemií covidu.

Obě strany mají velký zájem pokračovat, a tak bezprostředně odstartují přípravy.

Na jaře 2023 by se k nám tedy mohla opět vypravit skupina žáků z Harrow High School se svými učiteli. Naše škola předloží též svůj projekt k MHMP. Pokud bude úspěšně schválen a grant přidělen, mohla by se na oplátku velká skupina žáků naší školy napříč všemi obory vypravit opět do Londýna – nejnavštěvovanější destinace světa – na podzim příštího roku. A to poprvé v historii těchto vzájemných návštěv letecky.

Držíme tedy palce oběma stranám a pevně věříme, že budeme moci navázat na dlouholetou tradici, kdy žáci obou našich škol budou moci opět sbírat cenné zkušenosti, poznávat nové kultury a rozšiřovat své životní obzory.

Takže „hopefully … see you soon again“ .