ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

Areál botanické zahrady, který se nachází na adrese PRAHA 9, POD TÁBOREM 17 , slouží pro výuku odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů. Na území historického parku, založeného v roce 1920, provozujeme školní botanickou zahradu a tropické skleníky. Dále se zde nachází provozní zahrada s hospodářskými skleníky, kde se zabýváme pěstováním tržních rostlin dle zahradnických technologií.

logo UBZCR

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA


OTEVÍRACÍ DOBA:

květen – říjen: 09:00 – 18:00 hod. denně

listopad – duben: 09:00 – 17:00 hod. v pracovní dny (pouze ve dnech, ve kterých probíhá školní vyučování)

Školní botanická zahrada

Zahradnická škola v Praze byla založena v roce 1909. Původně sídlila na Královských Vinohradech v nevyhovujících prostorách. V roce 1947 došlo rozhodnutím tehdejšího NVP k jejímu přestěhování do současného objektu v Praze 9 – Malešicích. Její původní zaměření bylo na výchovu učňů oboru Zahradník. V roce 1994 byl otevřen i maturitní obor Zahradnictví a nástavbové studium oboru Zahradnictví. Pravidelně jsou otevírány i ročníky dálkového studia oboru Zahradnictví. V roce 1998 byla škola sloučena se stavebním učilištěm a stala se součástí dnešní Střední odborné školy Jarov.

Odloučené pracoviště školy Pod Táborem 17, Praha 9 slouží k výuce odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů. Současně zde však probíhá i odborný výcvik žáků stavebních oborů, kteří zde v průběhu školního roku pracují na různých drobných opravách (instalatéři, zedníci a podobně). Na odloučeném pracovišti je umístěna školní botanická zahrada a provozní zahrada školy.

Školní botanická zahrada se rozprostírá na území historického parku, založeného kolem r. 1920 známým pražským zahradním architektem Františkem Thomayerem (bratr známého lékaře). Její součástí jsou skleníky na svahu kopce Tábor, které pocházejí ze stejné doby. V minulosti byly již 1x opravovány. Dnes jsou v havarijním stavu (sesuv po svahu, koroze konstrukce, netěsnosti pláště) a mají nevyhovující energetický audit. Uvažuje se o výstavbě nových skleníků na jiném místě. Zahrada soustřeďuje rostlinné sbírky nutné pro výuku žáků a zajišťuje jejich demonstraci. Současně je otevřena pro veřejnost a je navštěvována širokou laickou, ale i odbornou veřejností. Pořádají se zde pravidelné výstavy a prezentace prací žáků, které navštěvují především žáci základních škol a další pražská veřejnost. Školní botanická zahrada shromažďuje více jak 5000 taxonů rostlin. Je členem Unie botanických zahrad ČR a spolupracuje s řadou botanických zahrad v republice i ve světě.

V roce 2008 byl úspěšně realizován projekt EU JPD-2 „ BOTANICKÁ ZAHRADA SOŠ V PRAZE 9 – REVITALIZACE ÚZEMÍ A ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ “ , jehož cílem bylo odstranění ropných sedimentů z rybníka a potoka Malé Rokytky po ropné havárii v 70. letech. Dále byly odstraněny 2 stavby typu TESKO, které obsahovaly příčky z azbestových desek. V lesoparku byla odstraněna „černá skládka“ a opraven historický most. Současně byla vybudována retenční nádrž na zachycování dešťové vody z nového skleníku, která slouží k závlaze rostlin.

Nový skleník byl stavebně dokončen v roce 2011, do plného provozu byl předáván postupně v roce 2012. Jedná se o moderní stavbu technicky i technologicky vybavenou na úrovni současné nejmodernější skleníkové techniky. Skleník slouží především k výuce žáků školy a to nejen z pěstitelského ale i z technického hlediska.

Provozní zahrada se zabývá pěstováním tržních rostlin dle zahradnických technologií. Každoročně produkuje letničky k výsadbám, řezané květiny a okrasné dřeviny. Jedná se o produktivní práci žáků v hodnotě téměř 3 000 000,- Kč. Provozní zahrada dodává své výrobky do pražských velkoobchodů a drobným obchodníkům. Současně provádí realizace výsadbových prací v pražských zahradách, zajišťuje výzdoby úřadů. Její součástí je i školní vazárna, která zpracovává vazbový materiál k různým příležitostem – výzdoby, rauty, svatební kytice a podobně. Na všech těchto úkolech se podílejí žáci školy a získávají tak kvalitní praxi pro své budoucí uplatnění. Součástí provozní zahrady je prodejna květin.

Budoucí uplatnění žáků je velmi rozmanité. Řada jich odchází ke studiu na vysokých školách, především zahradnického nebo zemědělského typu. Ostatní se uplatňují v zahradnických obchodech a obchodních centrech. Chlapci odcházejí především do realizačních firem, které zakládají parkové a zahradní úpravy. Dívky se většinou uplatňují v květinářských prodejnách, při údržbě interiérů firem, hotelů, diplomatických úřadů a podobně. Mnozí naši absolventi jsou již úspěšnými podnikateli. Se vzrůstajícím trendem péče o životní prostředí narůstá i potřeba dobře vyškolených zahradníků a tím narůstají i možnosti jejich uplatnění.

PROVOZNÍ ZAHRADA

Provozní zahrada se zabývá pěstováním tržních rostlin dle zahradnických technologií. Každoročně produkuje letničky k výsadbám, řezané květiny a okrasné dřeviny. Jedná se o produktivní práci žáků v hodnotě téměř 3 000 000,- Kč. Provozní zahrada dodává své výrobky do pražských velkoobchodů a drobným obchodníkům. Současně provádí realizace výsadbových prací v pražských zahradách, zajišťuje výzdoby úřadů. Její součástí je i školní vazárna, která zpracovává vazbový materiál k různým příležitostem – výzdoby, rauty, svatební kytice a podobně. Na všech těchto úkolech se podílejí žáci školy a získávají tak kvalitní praxi pro své budoucí uplatnění. Součástí provozní zahrady je prodejna květin.

Provozní zahrada

NOVÝ SKLENÍK

Nový skleník byl stavebně dokončen v roce 2011, do plného provozu byl předáván postupně v roce 2012. Jedná se o moderní stavbu technicky i technologicky vybavenou na úrovni současné nejmodernější skleníkové techniky. Celá konstrukce skleníku je žárově zinkovaná a doplněná hliníkovými prvky. Zasklení skleníku je provedeno dvojsklem na bocích a polykarbonátem na střeše. Polykarbonátové zasklení střechy významně snižuje únik tepelné energie střechou a je odolné proti povětrnostním vlivům (např. kroupy). Větrání skleníku je zajištěno samostatně ovládanými větracími okny. Vytápění skleníku je dálkové a řízené automatickým systémem. Závlahy jsou řešeny poloautomatickým systémem náplavy, mlžením a rosením. Významným zařízením je tzv. tepelná clona, která zajišťuje v denním režimu stínění proti slunci a v nočním režimu zajišťuje tepelnou izolaci stropu, která zabraňuje úniku tepla.

Celý skleník je rozdělen do 11 samostatně řízených sekcí, které umožňují rozdílné nastavení řízení klimatu podle nároků pěstovaných rostlin. Řídící počítačový systém umožňuje nastavit klima jednotlivých sekcí s přesností na čtvrthodinu. Nastavení systému vytváří ideální podmínky pro pěstování rostlin a tím je možné docílit vysokou kvalitu pěstovaných květin.

Škola Jarov - Nový skleník

NOVÝ SKLENÍK

Skleník slouží především k výuce žáků školy a to nejen z pěstitelského ale i z technického hlediska. Žáci školy mají možnost se seznámit s novou skleníkovou technikou a jejími možnostmi při pěstování květin. Z hlediska pěstebního je skleník zaměřen na typové květinářské kultury a sbírkovou činnost školní botanické zahrady. Druhová skladba pěstovaných kultur je tedy živou květinářskou učebnicí.

Součástí skleníku je i veřejně přístupná expozice, která umožňuje návštěvníkům prohlédnout si nové druhy pokojových a tropických rostlin ve svém přirozeném prostředí tj. při pěstování ve volné půdě. Současně tato expozice slouží k výuce žáků, především při výuce poznávání rostlin.

Výuková část skleníku je specializována na pěstování tropických rostlin a produkuje dostatečné množství pokojových a netradičních sbírkových rostlin, které jsou určeny pro prodej ve školních prodejnách. Jedna z prodejen byla otevřena i v novém skleníku.

Školní botanická zahrada je účelové zařízení školy sloužící k výuce zahradnických oborů. Současně je však osvětovým zařízením, které slouží široké odborné i laické veřejnosti. Nově vystavěný skleník vhodně doplňuje technické možnosti zahrady a přibližuje veřejnosti problematiku současného zahradnictví.

ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA – MAPA

ROZLOHAVENKOVNÍ PLOCHY 11 HA / SKLENÍKY 2000 m²
POČET PĚSTOVANÝCH TAXONŮ5 200
OTEVÍRACÍ DOBAkvěten – říjen:
09:00 – 18:00 hod. denně

listopad – duben:
09:00 – 17:00 hod. pouze v pracovní dny

VSTUPNÉVOLNÉ
POLOHA50° 5´22“ N, 14° 30´48“ E

ŠKOLNÍ PRODEJNY KVĚTIN

Školní prodejna květin – Pod Táborem 17, Praha 9, ve sklenících botanické záhrady
Školní prodejna květin – Jungmannova 29
V objektu Magistrátu hl. m. Prahy
Školní prodejna květin – Učňovská 1, Praha 9
Školní vazárna květin – Pod Táborem 17, Praha 9
Provozní zahrada