SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE V OBECNÍM DOMĚ

I v tomto roce byli žáci prvních ročníků učebních oborů „H“ a „E“ pozváni Magistrátem hl. města Prahy – Odborem školství, mládeže a sportu ke slavnostní imatrikulaci. Konala se 20. 9. 2019 v krásných prostorách Obecního domu. Po úvodním proslovu předsedy Hospodářské komory hl. m. Prahy p. Pommera a ředitelky Odboru školství pí Němcové proběhl samotný ceremoniál předání pamětních listů, které za naši školu, za velkého potlesku, převzali zástupci školy ze třídy 1.MPP – Martin Vanča a Jakub Chmelík, oba žáci učebního oboru Malíř a lakýrník. Tento rok navíc žáci obdrželi dárkové poukazy od firmy Fachman na 150,- Kč, při nákupu nad 1000,- Kč na nákup pracovního oblečení. Bubenické vystoupení, které si pro žáky připravila Základní umělecká škola z Prahy 7, konkrétně skupina Drum Line, sklidilo nejen od našich žáků obrovský aplaus. Věříme, že se za tři roky s našimi žáky prvních ročníků setkáme na slavnostním předávání výučních listů. Děkujeme všem žákům za vzorné chování a reprezentaci školy na akci.

IMATRIKULACE SOŠ JAROV 2019

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00