SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ 2022

V úterý 28. 6. 2022 proběhlo ve velkém sále naší školy slavnostní předání výučních listů letošním absolventům učebních oborů. V letošním školním roce v řádném termínu úspěšně složilo závěrečné zkoušky celkem 110 našich absolventů. Celá akce měla slavnostní atmosféru, na předávání výučních listů se přišli v nemalém počtu podívat také rodinní příslušníci a přátelé absolventů. Osobně přišel absolventům popřát úspěchy v profesním životě pan Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory ČR, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy a současně prezident Cechu obkladačů ČR.

Zvláštní ocenění věnované sponzory získali žáci, kteří ukončili studium s vyznamenáním a žáci, kteří měli po celou dobu studia vynikající výsledky v odborném výcviku. Současně s odměněním nejlepších žáků předali jednotliví třídní učitelé s vedoucími učiteli odborného výcviku všem absolventům vysvědčení a výuční listy, dále také dvoujazyčné profesní osvědčení Europass a řadu dalších dokumentů a osvědčení dle příslušného oboru vzdělávání.

Všem našim absolventům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a při jejich uplatnění v praxi.

Fotky si můžete stáhnout zde:
https://www.skolajarov.cz/fotogalerie-pro-zaky/