SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ – OBOR BUDOUCNOSTI

Jak už je na naší škole tradicí, i v minulém školním roce se naši studenti ze zahradnických tříd zapojili do literární soutěže „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo tentokrát 29. září v prostorách Národního zemědělského muzea. Po úvodních projevech předsedy České rostlinolékařské společnosti pana Ing. Vladimíra Řeháka CSc., místopředsedy Zemědělského výboru PS ČR pana  Mgr. Radka Holomčíka, ředitelky odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství paní Ing. Jitky Götzové, ředitele Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského pana Ing. Daniela Jurečky a dalších, kteří zdůraznili důležité postavení rostlinolékařské služby v produkci kvalitních, zdravých, ale také konkurenceschopných potravin a dalších zemědělských i zahradních plodin.  Poté proběhlo vyhlášení výsledků za 4. a 5. kolo soutěže, kde se za naši školu přihlásili žáci Daniela Novotná, Tereza Viková a Štěpán Hajna. Za své dílo si převzala ocenění Daniela Novotná ze třídy 4 AZ. Daniela se účastnila už dvou ročníků a v každém získala cenu. Po předání diplomů a ocenění autorům vítězných prací se konala krátká beseda s účastníky  a na závěr po vyhlášení 6. ročníku soutěže „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“ a krátké přestávce s občerstvením si všichni mohli prohlédnout výstavu „Lékaři rostlin“ a další expozice Národního zemědělského muzea. Všem zúčastněným se akce velmi líbila a už se těšíme na další ročník soutěže.

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00