SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019 / 2020

Tak jako každoročně i letos se 2. září 2019 sešli ve velkém sále školy naši noví žáci 1. ročníků učebních a studijních oborů. Přes 490 našich nových „prvňáčků“ i s jejich rodiči a blízkými přivítal nejen ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček, ale i významní hosté, a to Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., MBA, prezident Hospodářské komory ČR a Ing. Jaroslav Schön, člen představenstva Hospodářské komory ČR a současně prezident Společenstva kominíků ČR. Hosté hovořili především o důležitosti učebních oborů a technicky zaměřených studijních oborů. Žáci a jejich rodiče již velmi dobře vědí, že úspěšní absolventi naší školy se v praxi dobře uplatňují, a zcela jistě i proto počet našich žáků dlouhodobě stoupá. Podklady pro konečné statistické výkazy se teprve shromažďují, ale již nyní je jasné, že celkový počet žáků denního studia naší školy bude opět o něco vyšší, než v loňském školním roce.

Také ředitel školy ve svém projevu hovořil o dobré uplatnitelnosti našich absolventů, a o spolupráci s důležitými sociálními partnery, kterými jsou především firmy se stavebním a zahradnickým zaměřením, Hospodářská komora ČR a jednotlivé řemeslné cechy a společenstva. Zmínil také bohatou možnost žáků školy zúčastnit se během studia zahraničních pracovních stáží – zahradnické obory vyjíždějí do Holandska, sportovci do Německa, dřevo obory do Finska a stavební obory do Španělska a Německa. Vybraní žáci ze všech oborů jezdí také každoročně do partnerské školy v Londýně.

Všichni hosté pochopitelně popřáli žákům i škole a jejím zaměstnancům úspěšný školní rok 2019 / 2020.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SOŠ JAROV 2019_20

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00