SOŠ JAROV – PROJEKT ŠKOLNÍ BUDOVA SOŠ JAROV STOJÍCÍ NA PAR. Č. 84/23

Název projektu: Školní budova SOŠ Jarov stojící na par. č. 84/23

Zkrácený název projektu: SO 01 Školní budova SOŠ Jarov
Registrační číslo projektu: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001320
Doba trvání: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022
Příjemce: Střední odborná škola Jarov
Celkové výdaje projektu: 213 637 801,00 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 199 960 321,00 Kč

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu je objekt školní budovy SOŠ Jarov na adrese Učňovská 100/1, Praha 9. Záměrem je přeměnit dosavadní energeticky náročnou budovu na budovu s téměř nulovou spotřebou vybavenou inteligentními systémy řízení na tzv. Inteligentní budovu. Nedojde k změně využití objektu ani změně počtu studentů nebo zaměstnanců. Kromě snížení energetické náročnosti objektu dojde i ke zlepšení světelných a tepelných podmínek v budově.

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace pilotního projektu přeměny energeticky náročné budovy Střední odborné školy Jarov na budovu s téměř nulovou spotřebou energie s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov – tzv. Inteligentní budovy. Stavebními úpravami nedojde k navýšení kapacity studentů ani zaměstnanců.

 

Kromě snížení energetické náročnosti objektů dojde i ke zlepšení světelných a tepelných podmínek v budově, které zásadním způsobem přispívají ke zkvalitnění podmínek pro výuku všem studentům a učitelům.

 

Navrhované kapacity stavby:

– Zastavěná plocha: 888 m2

– Obestavěný prostor: 18380 m3

– Vnitřní užitná podlahová plocha budovy: 3976 m2

– Počet žáků: 750 žáků

– Počet učeben: 43

– Počet zaměstnanců: 30 zaměstnanců

 

Výsledky projektu:

V předkládaném projektu bude objekt přeměněn na tzv. inteligentní budovu. Jedná se o budovu, která zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace. Inteligentní budova reaguje na potřeby uživatelů s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim pobyt, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz.

 

Inteligentní budova je vybavena možností regulace jednotlivých systémů, jako je vytápění, klimatizace, zastínění a další, a zároveň je vybavena systémy sběru a analýzy provozních dat. Na základě analýzy provozních dat budovy je pak možné provádět další optimalizaci jejího provozu a rychle a efektivně identifikovat možné problémy, nebo jim dokonce předcházet. V rámci navrženého řešení předpokládáme, že budou budovy vybaveny řídícím systémem a informačním systémem budovy který bude poskytovat informace jednak správcům budovy, ale i řídicímu systému, potřebné pro jejich rozhodování. Informační systém budovy bude spolupracovat i s některými stávajícími systémy škol s cílem dosažení co největší efektivity provozu.

Realizace projektu rovněž umožní zvýšit kvalitu výuky díky zavedení moderních vyučovacích metod, které umožní přiblížit teorii k praxi a dále také poskytnout názorné ukázky a praktické řešení modelových situací. Znalosti a osvojené dovednosti žákům umožní již v průběhu studia absolvovat odbornou praxi na pracovištích OZE a po ukončení školy usnadní přechod do praxe.

 

Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001320, Školní budova SOŠ Jarov stojící na par. č. 84/23.

EU projekty

© 2019 - Škola Jarov • Učňovská 100/1 Praha 9 190 00